Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mp8zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Organizacja pracy

Miejskie Przedskole nr 8 w Żyrardowie jest pklacówka nieferyjną i funkcjonuje przez cały rojk szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych wspólnie z organem prowadzącym. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30. kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów
 • liczbę dzieci
 • liczbę pracowników, uwzględniając liczbę stanowisk kierowniczych
 • ogólną liczbę godzin finansowanychze środków przydzielonych  przez organ prowadzacy przedszkole.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych. Na podstawie ramowego rozkładu dnia Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań swoich wychowanków.

Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125. W roku szkolnym 2007/2008 utworzono dodatkowy, piąty oddział w przedszkolu.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
 • łazienki dla dzieci i osobne dla personelu administracyjno - obsługowego i Nauczycieli
 • szatnie  dla dzieci przy poszczególnych salach
 • pomieszczenia administracyjno - gospodarcze
 • kuchnię z wymaganym zapleczem
 • plac zabaw dla dzieci

W przedskolu dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, jakimi są:

 • Nauka języka angielskiego
 • Zajęcia z rytmiki
 • Nauka religii

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka ŁOdzińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-28 18:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-10 19:35

Opis strony

opieka merytoryczna: Dyrektor
Tel.: 046 855 73 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3302
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-10 19:35:23