Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mp8zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Rejestry

Miejskie Przedszkole nr 8 w Żyrardowie prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

 • opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej,
 • administracyjnej
 • gospodarczej i finansowej,
 • innej - wynikającej z potrzeb placówki

Zasady udostępniania  informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach jak też dostęp dodokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in..:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty ( Dz U. z 1996r Nr 67; poz. 329 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U.z 1997r  Nr 56 poz. 557; z póź. zm.)
 • ustawa z dnia 26. czerwca 1974r  Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r,. Nr 21, poz. 94 z póź. zm.)
 • ustawa z sdnia 29. sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z póź. zm.)

Do zadań Dyrektora należy prowadzenie:

 • księgi inwentarzowej środków trwałych
 • ewidencji wyposażenia i przedmiotów trwałych
 • księgozbioru
 • ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • ewidencji materiałowo - magazxynowej
 • ewidencji czasu pracy i wyjść prywatnych pracowników
 • ewidencji szkoleń w tym BHP, badań profilaktycznych
 • ewidencji zwolnień lekarskich pracowników
 • ewidencji oprogramowania
 • ewidencji danychh osobowych pracowników
 • ewidencji wypadków
 • realizacja innych zadań statutuwych

Do zadań Intandenta należy prowadzenie:

 • ewidencji materiałowo - magazynowej
 • księgi druków ścisłego zarachowania
 • zaopatrzenie w produkty spożywcze i środki czystości
 • rejestru HCCP

Do zadań Nauczycieli należy prowadzenie:

 • prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych
 • prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych

Szczgółowy zakres obowiązków  Dyrektora i poszczególnych pracowników zawiera Statut.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Łodzińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-28 18:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-10 19:41

Opis strony

opieka merytoryczna: Dyrektor
tel.: 046 855 73 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3508
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-10 19:41:48