Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Organy Przedszkola

Organami Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żyrardowie są:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

DYREKTOR - stoi na czele Przedszkola. Został wyłoniony w drodze konkursu, kieruje całokształtem działalności Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie -Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym Przedszkole, Radą Pedagogiczną,  Rodzicami i organem sprawujacym nadzór pedagogiczny. Realizuje również inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora zatwierdzone przez organ prowadzący. Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora umieszczone są w Statucie placówki.

DYREKTOREM Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żyrardowie jest:

mgr Agnieszka Łodzińska - nauczyciel mianowany.

RADA PEDAGOGICZNA -  jako organ kolegialny Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki. Działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. W skład Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w placówce, (bez wzgledu na wymiar  zatrudnienia). Przewodniczacym Rady Pedagogicznej jest: Dyrektor Przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej zostały określone w Regulaminie Rady Pedagogicznej.

RADA RODZICÓW - Jest reprezentacją Rodziców dzieci uczęszczajacych do Przedszkola . Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie moze być sprzeczny ze Statutem Przedszkola

Szczegółowe zadania RADY RODZICÓW zostaly określone w Regulaminie Rady Rodziców

ZASADY  współdziałania miedzy organami Przedszola Dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w Ustaie o Systemie Oświaty. Dyrektor Przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami Przedszkola. Podstawą forma działalnosci organów są zebrania członków poszczególnych organów w Przedszkolu.

 

 • autor informacji: Agnieszka Łodzińska
  data wytworzenia: 2008.06.26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-26 21:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-10 19:37

Opis strony

opieka merytoryczna: Dyrektor
tel.: 0 46 855 73 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-10 19:37

Miejskie Przedszkole nr 8

ul. Nietrzebki 6
96-300 Żyrardów

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 46 855 73 29
e-mail: mp8@zyrardow.pl

adres strony internetowej:
www.mp8.com.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 73472
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-07 17:21

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl