Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mp8zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Nietrzebki 6, 96-300 Żyrardów

tel.: +48 46 855 73 29, +48 797 211 782

NIP: 838 16 58 811
REGON: 750020720

Adres email: mp8@zyrardow.pl

Adres strony internetowej: www.mp8zyrardow.szkolnastrona.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 8 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Marii Nietrzebki 6. Można się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu +48 46 855 73 29 lub adres e-mail mp8@zyrardow.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Trusińska: kontakt telefoniczny +48 666 233 444 e-mail: joanna.trusinska@inbase.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowych;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa przedszkolaka w czasie pobytu w przedszkolu;
  4. Realizacji działań promocyjnych przedszkola;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Łodzińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-26 11:49
 • zmodyfikował: Beata Kłos
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 13:24

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-11-04 10:56 przez Beata Kłos
 • zmieniono 2020-11-04 10:58 przez Beata Kłos
 • zmieniono 2020-11-04 10:59 przez Beata Kłos
 • zmieniono 2020-11-04 11:01 przez Beata Kłos
 • zmieniono 2020-11-04 13:44 przez Beata Kłos
 • zmieniono 2020-11-04 13:46 przez Beata Kłos
 • zmieniono 2020-11-06 13:24 przez Beata Kłos

« wstecz

Opis strony

opieka merytoryczna:Dyrektor; tel.: 046 855 73 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-06 13:24:45